Besöksadress

Sörby 802
Sköllersta

Fakturaadress

58 Grader North
Restoration & Bygg AB
LIN2267, Scancloud
831 97 Östersund

Telefon

Medarbetare

Arvis Putnins
Projektledare

arvis@58graderbygg.se
070 - 033 49 69

Ikars Putnins
Projektledare

ikars@58graderbygg.se
073 - 891 18 28

Andris Kinens
Arbetsledare

andris@58graderbygg.se
070 - 722 23 47

Elina Valtere
Administratör

elina@58graderbygg.se
070 - 712 95 78

58 Grader North Restoration & Bygg AB

info@58graderbygg.se
070 - 712 95 78

Karta